Δύτης (p157)

b_220_220_16777215_00_images_stories_prosklitiria_p157-front-.jpg

Το προσκλητήριο αυτό αποτελείται από δυο κομμάτια:

  1. Φάκελο (Διαστάσεις 15,5 x 15,5 cm)
  2. Κάρτα δίπτυχη (Διαστάσεις ανοικτη: 31 x 15,5 cm)

b_220_220_16777215_00_images_stories_prosklitiria_p157-front-.jpg

Κάρτα κλειστή

b_220_220_16777215_00_images_stories_prosklitiria_fakelos-white.jpg

Φάκελος λευκός
b_220_220_16777215_00_images_stories_prosklitiria_p157-mesa-.jpg
Δείγμα από εσωτερικό της κάρτας